Koningkerk Voorburg Top 2000 12 januari

Popkoor Rebound is het nieuwe jaar 2020 op een bijzondere plek begonnen. Ons eerste optreden was in de Koningkerk in Voorburg. De dominee van de kerk had ons gevraagd voor een bijzondere dienst die in het teken stond van liefdesliedjes uit de Top 2000.

De repetitie op de donderdag ervoor verliep qua geluid op een “andere” manier. Door een misverstand was er vrijwel geen (hoorbare) muziek en daarom werden alle nummers a capella geoefend. Dat mag, met recht, een bijzondere oefening genoemd worden. Vooral voor de solisten was het heel moeilijk zonder de houvast van de muziek. Wel werd gelijk duidelijk wat een prachtige galm er in die kerk is en dat het koor echt geen versterking nodig heeft. Door het ontbreken van muziek werd het dan ook een serieuze oefening in concentratie.

Dat dat ook resultaat had was te horen in de kerkdienst de zondag daarna. Wat werd het een bijzondere dienst en een bijzonder optreden. Alleen al het feit dat we met maar liefst 52 koorleden waren, was al heel erg mooi. Als je het religieuze aspect buiten beschouwing laat, dan is het ook heel mooi om tijdens een dienst te zingen waar mensen mee mogen zingen met het koor en waar niet geapplaudisseerd wordt na een nummer. En daarnaast ook om te merken wat concentratie en een goede akoestiek doen met een koor.
Alle nummers stonden in het teken van de liefde en tussen de nummers door vulde de dominee de dienst in met teksten en een preek die steeds aansloten op de songteksten. Dat gaf een mooi afgerond geheel. De bijeenkomst werd afgesloten met You’re the Voice waarbij het idee was dat de mensen dan de kerk konden gaan verlaten. Dat gebeurde echter niet. Er klonk een groot applaus, men bleef staan en er werd om een toegift gevraagd. Heel vaak is daar geen tijd en ruimte voor maar nu werd “Angels” als toegift gezongen en wat klonk het prachtig. Veel mensen bleven ook dat laatste nummer helemaal afluisteren en namen de moeite om met de diverse koorleden even na te praten.
“Kunnen jullie niet elke maand een keertje komen?” En “Wat hebben jullie prachtig gezongen”. Het publiek was oprecht zeer enthousiast en veel complimenten werden uitgewisseld tijden een hapje en drankje wat geserveerd werd.

Een erg goed begin van hopelijk een mooi muzikaal jaar met vele hoogtepunten. We gingen in ieder geval weer heel tevreden naar huis.